நாகவிகாரையின் புனிதத்தை கெடுத்து வருமானத்தை இல்லாமலாக்க போகிறீர்; நீர் என்னை சந்தித்து முடிவெடுக்கவும்: யாழ் மாநகர முதல்வரிற்கு நாக விகாராதிபதி கடிதம்! - today sri lanka tamil news.com

Latest

நாகவிகாரையின் புனிதத்தை கெடுத்து வருமானத்தை இல்லாமலாக்க போகிறீர்; நீர் என்னை சந்தித்து முடிவெடுக்கவும்: யாழ் மாநகர முதல்வரிற்கு நாக விகாராதிபதி கடிதம்!


நாகவிகாரையின் புனிதத்தை கெடுத்து வருமானத்தை இல்லாமலாக்க போகிறீர்; நீர் என்னை சந்தித்து முடிவெடுக்கவும்: யாழ் மாநகர முதல்வரிற்கு நாக விகாராதிபதி கடிதம்! Click here
கிழே LIKE உள்ள பட்டனை அமத்தி மற‌க்கமல் LIKE பன்னுங்கள்!