இலங்கையில் புதிய டெல்டா பிறழ்வு அடையாளம் காணப்பட்டது: வடக்கிலும் பரவுகிறது! - today sri lanka tamil news.com

Latest

இலங்கையில் புதிய டெல்டா பிறழ்வு அடையாளம் காணப்பட்டது: வடக்கிலும் பரவுகிறது!


இலங்கையில் புதிய டெல்டா பிறழ்வு அடையாளம் காணப்பட்டது: வடக்கிலும் பரவுகிறது! Click here
கிழே LIKE உள்ள பட்டனை அமத்தி மற‌க்கமல் LIKE பன்னுங்கள்!