சொந்தமாக உழைத்த காசில் கட்டிய வீட்டை எரித்து விட்டார்கள்; இனி அரசியலுக்கே வரமாட்டேன்: கதறியழும் பெரமுன அமைச்சர்! - today sri lanka tamil news.com

Latest

சொந்தமாக உழைத்த காசில் கட்டிய வீட்டை எரித்து விட்டார்கள்; இனி அரசியலுக்கே வரமாட்டேன்: கதறியழும் பெரமுன அமைச்சர்!


சொந்தமாக உழைத்த காசில் கட்டிய வீட்டை எரித்து விட்டார்கள்; இனி அரசியலுக்கே வரமாட்டேன்: கதறியழும் பெரமுன அமைச்சர்! Click here
கிழே LIKE உள்ள பட்டனை அமத்தி மற‌க்கமல் LIKE பன்னுங்கள்!